FC Kalmar - Futsal
FC Kalmar kallar in till årsmöte

FC Kalmar kallar in till årsmöte

Medlemmar i FC Kalmar kallas till ordinarie årsmöte, onsdagen den 26 augusti kl 20.00 i Kalmar Sportcenter, en trappa upp till ”Galejan”.

Smålandsgatan 21

392 34 Kalmar

Dagordning för mötet är enligt föreningens stadgar. En vecka innan årsmötet finns allt material tillgängligt på FC Kalmars hemsida www.fckalmar.se.

Vänligen medtag giltigt medlemskort till årsmötet för medlemskontroll och upprättandet av röstlängd. Rösträtt har personer som varit medlem i föreningen under det senaste förflutna kalenderåret och som fyllt 16 år. Giltigt medlemskort är medlemskort för säsongen 2019/20.

Anmälan till årsmötet görs till info@fckalmar.se så vi kan med säkerhet hålla restriktionerna på antalet personer som medverkar i ett och samma rum/möte. Blir vi för många kommer en livesändning upprättas som samtliga kan ta del av.

Motioner till styrelsen

Du som medlem i FC Kalmar har rätt att framföra motioner till föreningens årsmöte, som mötet sedan kan behandla. För att motionen ska behandlas på aktuellt årsmöte ska motionen vara inlämnad till styrelsen senast 7 dagar före mötet. Motioner kan mailas till info@fckalmar.se Märk mailet ”Motion årsmöte”.

Valberedningen, FC Kalmar

Position Namn
Ordförande Mikael Kullman Larsson

Ledamot Nika Chkheidze
Ledamot Azad Eliassi

Nominering

Senast två veckor innan årsmötet har medlem möjlighet att avge förslag på personer för val till samtliga ovanstående poster. Därefter får röstberättigad medlem inte föreslå nya kandidater. Myndig medlem som inte är anställd inom föreningen är valbar. Personer som nomineras ska vara tillfrågade om sitt eventuella intresse. Detta gäller naturligtvis inte de personer som namnges ovan.

Förslag mailas till Mikael Kullman Larsson på mikael.kullman.larsson@gmail.com

Frågor om något besvaras på info@fckalmar.se eller av ordföranden Arnel Vuckic på

073 441 94 29.

Se fler nyheter