FC Kalmar - Futsal
FC Kalmar kallar till digitalt årsmöte den 11 maj kl. 18:00

FC Kalmar kallar till digitalt årsmöte den 11 maj kl. 18:00

Årsmötet kommer att hållas digitalt för att förebygga smittspridning. För att deltaga skickar du som medlem mail till info@fckalmar.se för att få en personlig länk till årsmötet. Motioner och förslag från medlem skall tillhanda styrelsen senast en vecka före årsmötet. Styrelsen kommer då avge skriftligt yttrande över förslaget på årsmötet. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Förslag på stadgeändringar:
– 21§ Ärende vid årsmötet
punkt 11; Ta bort punkt 11 och ersätta den med;
3st ledamöter på 2 år

3st på 1 år (en av dem är kassör, en ordförande)

– 15§ Tidpunkt och Kallelse
Flytta föreningens högsta beslutande organ, årsmötet från utgången av Augusti till utgången

av maj på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Handlingarna publiceras en vecka innan årsmötet och dessa finner ni på www.fckalmar.se

Datum: 11 Maj

Tid: 18:00

Digitalt: Teams

Årsmötesordförande: Jesper Birgemo

Se fler nyheter