Sök
  • Kalmar FC

Rapport från FC Kalmars årsmöte 2021

FC Kalmars dåvarande styrelse kallade till årsmöte tidigare än vanligt för att ge en ny styrelse en bra möjlighet att sätta det organisatoriska och kraftsamla inför säsongen 21/22. Den dåvarande styrelsen ville undvika att ge en ny styrelse en kort tidsram innan den sportsliga säsongen sparkar igång. Därav föreslog FC Kalmars dåvarande styrelse att ändra §15 i föreningens stadgar från (se §15);

15§ Tidpunkt och kallelse Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av Augusti månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Till: - 15§ Tidpunkt och Kallelse Flytta föreningens högsta beslutande organ, årsmötet från utgången av Augusti till utgången av maj på tid och plats som styrelsen bestämmer. Vidare föreslog den dåvarande styrelsen att 21§ Ärende vid årsmötet ska tillsätta

- 3 ledamöter på 2 år

- 3 ledamöter på 1 år där ordförande och kassör ingår.


Det tillkom även en motion från medlemmen Peter Eliasson att ändra 25§ Sammansättning "Styrelsen som lyder består av ordförande samt kassör (ej rösträtt) och 5 ledamöter/suppleanter". Motionen i sin helhet hittar du här:

Förslag på motion
.pdf
Download PDF • 78KB

§25 Sammansättning ändras från "Styrelsen består av ordförande samt kassör (ej rösträtt) och 5 ledamöter/suppleanter" till Styrelsen består av 6 ledamöter varav ordförande och kassör är inräknade. Dessutom kan styrelsen då ha 0 eller 4 suppleanter. För att undvika situationer kring direkta spelar och tränarfrågor om spelare röstas in i en styrelse begränsas spelarnas rösträtt kring frågorna om direkta spelar och tränarfrågor.


Samtliga förslag och motioner fick bifall och klubbades igenom på årsmötet.

Jesper Birgemo, tillfrågad mötesordförande gjorde ett bra jobb då årsmötet hölls digitalt och såg till så samtliga kom till tals och att all information var lättillgänglig. Årsmötet var välbesökt med 35 medlemmar, samtliga på länk förutom dåvarande styrelsen som träffades fysiskt och delade på arbetet inför och under årsmötet.

Ni hittar samtliga dokument som presenterades på årsmötet här nedan; Verksamhetsberättelse & Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan
Download • 168KB

Ekonomisk berättelse, revisionsberättelse & årets budget

Ekonomisk berättelse, revisionsberätte
.
Download • 114KB

Till ny styrelse i FC Kalmar valdes: Val av ordförande

Val av 1 år: Christos Vergos.


Val av övriga ledamöter

Val av 2 år. Hero Eliassi

Val av 2 år. Shan Sheikh

Val av 1 år. Matilda Mårtensson

Val av 2 år. Azis Aliloski

Val av 1 år. Zana Eliassi


Val av Suppleanter:

Val av 1 år. Yvette Simonsson

Val av 1 år. Ali Akram


Förslag av mentor till styrelsen: Peter Eliasson Val av extern revisor: BDO - Rådgivnings- och revisionsbyrå Gotrik Ahlberg - Auktoriserad revisor - BDO Val av valberedning:

Gulistan Ucar Jesper Birgemo

FC Kalmar vill rikta ett stort tack dåvarande styrelse för deras jobb och engangemang i föreningen.

283 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla