FC Kalmar - Futsal
Rapport från FC Kalmars årsmöte 2020.

Rapport från FC Kalmars årsmöte 2020.

FC Kalmars ordförande Arnel Vuckic hälsade alla välkomna till föreningens årsmöte på Kalmar Sportcenter. Ordföranden pratade gott om föreningen i stort och om föreningens alla eldsjälar som på evenemang, på plan och runt om i Kalmar bär FC Kalmars logga med stolthet.

Mikael Kullman Larsson valdes till mötesordförande och styrde mötet med bravur.

Årsmötet var välbesökt med 29 deltagare.

Verksamhetsåret 2019/2020 i siffror:
Omsättning: 522 924,55 kronor

Vinst: 217 901,74 kronor
Eget kapital: 238 526 kronor

Närvarande avgående styrelsemedlemmar avtackades för sitt stora engagemang i FC Kalmar.

Nya stadgar röstades in till FC Kalmar och kommer under måndagen den 31 Augusti hittas på FC Kalmars hemsida under fliken FC Kalmar.

Till ny styrelse i FC Kalmar valdes:
Arnel Vuckic – Ordförande

Zana Eliassi – Kassör
Azis Aliloski – Sekreterare
Jesper Birgemo
Roland Rahhal
Richard Wykman

Adjungerad till styrelsen: Michael Grenstadius

Extern revisor: Revisionsfirman BDO Kalmar
Valberedning: Mikael Kullman Larsson och Hans Åden

Kommentar från FC Kalmars ordförande Arnel Vuckic:
”Vilken säsong, vilket engagemang från publik, eldsjälar, ledare och spelare. När jag som ordförande spaltar ner allt FC Kalmar hunnit med under säsongen 19/20 blir jag väldigt stolt.
FC Kalmar kastades in i division 1 med minimal förberedelsetid. Matchställ, marknad, entré/kiosk, ledare, spelare, träningsmatcher, bokning av hallar och mycket annat behövdes snabbt organiseras fram. Lyckligtvis är engagemanget väldigt stort i föreningen FC Kalmar. Här hjälps vi åt. Under tre tuffa månader ordnas en sportslig organisation, styrelse och evenemangsorganisation fram som med Sveriges fjärde bästa publiksnitt, en hedrande andraplats och stor glädje under våra engagemang blir vårt kvitto på ett riktigt gott arbete.

En sak som vi från FC Kalmar är besvikna över är misslyckandet av en mer jämställd styrelse. Vi tar sikte på nästkommande årsstämma med fokus på en mer jämställd styrelse.”

Nu tar vi sikte mot nya mål.

FC Kalmar – One Team, One Dream!

Se fler nyheter