Loading. Please wait.

FÖRÄNDRINGAR I FC KALMAR

IMG_7622

Den höga arbetsbelastningen under lång tid har blivit för tidskrävande, och i en gemensam insikt anser Adnan, Arnel och David att det bästa för föreningen på lång sikt är att en ny sportslig ledning tar över.⁣

Adnan Beckovic, Arnel Vuckic och David Schmidinger avsäger sig därför sina uppdrag i föreningen och bildar därmed inte längre föreningens sportgrupp.⁣

Arnel och David kliver dessutom av sina styrelseuppdrag.⁣

Förändringarna träder i kraft omedelbart.⁣

Frågor hänvisas till ordförande Christos Vergos på telefonnummer 070 992 68 35.

z na