Loading. Please wait.

Kalmarhem förlänger sitt avtal med FC Kalmar över säsongen 24/25!

Kalmarhem förlänger sitt avtal med FC Kalmar över säsongen 24/25!

Kalmarhem förlänger sitt avtal med FC Kalmar över säsongen 23/24!

Kalmarhem:

-Kalmarhem väljer att förlänga samarbetet med FC Kalmar för att fortsätta arbetet med vårt gemensamma mål att skapa en tryggare och mer hållbar gemenskap i Kalmar.
Föreningens arbete för att främja inkludering och minska utanförskap genom aktivering med tillgängliga inom – och utomhusaktiviteter för alla går helt i linje med vår vision kring föreningssamarbeten. De bidrar till att skapa en meningsfull fritid för barn, ungdomar och vuxna i Kalmar. Genom att förlänga vårt samarbete ser vi möjligheten att fortsätta att arbeta tillsammans för att skapa en positiv miljö och bygga broar mellan olika kulturer. Vi ser fram emot att fortsätta att vara en del av ert samhällsengagemang och att tillsammans göra skillnad i vårt samhälle.

Zana Eliassi, projektledare över FC Kalmars samhällsengagemang:

-För oss är det viktigt att ha med Kalmarhem på vår resa, framförallt i det arbetet vi gör vid sidan av det sportsliga för en tryggare miljö i Kalmar. Kalmarhem brinner precis som vår förening för att skapa inkludering och minska utanförskap i Kalmar. Dem vill också hjälpa oss att nå ett av föreningens mål med vårt arbete i samhället, dvs att främja social hållbarhet och bygga en gemenskap som inkluderar alla. Vi är glada att ha med oss Kalmarhem på vår viktiga resa!

Kontakta gärna oss om du vill ha mer information om hur du också kan bli en stolt partner till FC Kalmar och bli en del av en spännande och utvecklande partnerskap.

Marknad@fckalmar.se

z na