Loading. Please wait.

PRESSMEDDELANDE

PRESSMEDDELANDE

FC Kalmar tar tillfället i akt att starkt dementera de felaktiga påståendena som framförts av motståndare och publicerats i Barometern angående påstådda investeringar på fantasisummor. Dessa påståenden är felaktiga och saknar helt grund och är något vi inte kan acceptera gå obemärkt förbi.

Föreningen vill klargöra att våra ekonomiska investeringar följer en strikt och noggrant planerad strategi. FC Kalmar arbetar intensivt och målinriktat för att ge alla våra lag de bästa möjliga förutsättningarna att nå framgång. Vi strävar efter att skapa en långsiktig och hållbar struktur som gynnar samtliga delar av klubben och bidrar till en positiv utveckling för våra spelare.

Vi betonar även vårt ansvar och engagemang gentemot samhället. FC Kalmar har tagit stora steg för att integrera oss och stödja olika samhällsinitiativ. Genom vårt samhällsengagemang strävar vi efter att vara en positiv kraft och en förebild i Kalmar och dess omgivningar.

FC Kalmar har under alla år av föreningens existens aldrig bedrivit politik där vi har för avsikt att offentligt smutskasta våra motståndare.

Föreningen uppmanar media att verifiera och korrekt informera innan de sprider uppgifter som kan skada föreningens rykte och trovärdighet. Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga åtgärder för att korrigera eventuella felaktigheter i rapporteringen.

Ordförande
Christos Vergos
2024-01-08

z na